SJK(C) PEI HWA | 新山柏伶培华小学 | Johor Bahru | Malaysia            
 
 


Headmaster Message

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 berada di Gelombang Kedua pada Tahun 2017 di mana Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) semakan semula akan dilaksanakan bagi meningkatkan standard kandungan dan pembelajaran setanding dengan standard antarabangsa.

         Justeru itu sama-samalah kita mengubah paradigma pemikiran, menambah ilmu pengetahuan dan yang utamanya mengamalkan segala ilmu yang dipelajari dengan membuktikan melalui tindakan kita terhadap setiap ketika ke arah pengurusan sekolah berkesan dan berwatak.
        Cara bekerja dan berfikir tidak boleh lagi konvensional seperti masa-masa yang lalu. Pendidikan hari ini menuntut kita menjadi seorang guru yang kreatif, kritis dan saintifik serta mempunyai budaya kerja dan bertindak di luar kotak. Bagi mencapai indikator antarabangsa seperti yang dihasratkan oleh kerajaan, guru haruslah menganjak paradigma, bersedia menerima pembaharuan, mempunyai tahap kompetensi yang tinggi serta berani melakukan penyelidikan dan pembangunan. Semua ini menuntut usaha yang bukan sedikit namun cabaran ini wajar dilaksanakan secara profesional dan dengan penuh kebijaksanaan.
         Bagi mempertingkatkan kemahiran pembelajaran dan pengajaran guru abad ke-21 serta memupuk minat murid-murid untuk belajar, pihak sekolah akan mengadakan beberapa program immersion dengan sebuah sekolah antarabangsa terkenal dengan tujuan memperbaiki prestasi sekolah secara keseluruhan. Saya percaya warga pendidik sekolah ini merupakan mereka yang komited terhadap tanggungjawab yang telah diamanahkan. Usaha yang berterusan mampu melahirkan pelajar kita yang berdaya maju dan berdaya saing pada masa hadapan.
Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah di atas usaha dan dedikasi pendidik serta warga sekolah sepanjang 2016. Marilah kita bersama meneruskan agenda kecemerlangan yang lebih gemilang pada tahun 2017.
         Harapan saya semoga kita semua beroleh kekuatan dan iltizam agar sesi persekolahan kali ini berjalan lancar serta menepati rencana yang dirancangkan dan segala tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
 
Lim Siok Hon
Guru Besar,
SJK (C) Pei Hwa,
Johor Bahru.
中文版

Our Facebook

Our Youtube

UPSR Date : 11/9/2017

Frog VLE

Notice to Teachers

Kementerian Pendidikan Malaysia

Jabatan Pendidikan Johor

Pejabat Pendidikan Dearah Johor Baru